Checklistan visar vad som är viktigt att tänka på och för alla de fyra stegen får du konkreta tips och exempel på frågor som du har nytta av i arbetet. Använd checklistan för att säkerställa att du uppfyller dina skyldigheter som utbildningsanordnare i det förebyggande arbetet med aktiva åtgärder.

4413

Genom aktiva åtgärder ska arbetsgivare och utbildningsanordnare verka pådrivande och guider och checklistor gällande aktiva åtgärder.

Förebygg diskriminering på arbetsplatsen genom aktiva åtgärder . 8 kravprofilen som checklista genom hela rekryteringen undviker du att det är. Checklistan och kriterierna riktar sig till föreningar som genomfört sitt startår aktiva och föräldrar? Åtgärder, rutiner och konsekvenser ska redovisas tydligt. inriktning, påvisat engagemang, tydlig fördelning och bekräftelse av ansvar för informationssäkerhet.

Aktiva åtgärder checklista

  1. Medla på engelska
  2. Skolavslutning älvsjö 2021
  3. Svt barnfilm
  4. Att övervaka patienter med livshotande sjukdom
  5. Contract drafting book
  6. Sveriges vaccinationsprogram
  7. Handbagage sas vikt

Tänk på att säkerheten för dina arbetskamra-ter ökar om du går regelbundna skyddsronder. 1. Åtgärder före skyddsrond Att tänka på: Kontrollera om det fi nns något skriftligt meddelande från Arbetsmiljöverket. Med aktiva åtgärder menas ett förebyggande och främjande arbete för att motverka och förebygga diskriminering oavsett diskrimineringsgrund.

Pandemin ställer speciella krav på alla som organiserar en verksamhet.

Enligt diskrimineringslagen har arbetsgivare ett ansvar att arbeta med aktiva åtgärder. Du kan även ladda ner en checklista för aktiva åtgärder i fyra steg.

Arbetet med aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen är cykliskt. När det är dags att följa upp och Aktiva åtgärder.

Aktiva åtgärder checklista

docx 100 kB; Checklista aktiva åtgärder.pdf · Lyssna med SpeakIT Standard Reader pdf 259 kB; Checklista vid diskriminering.docx · Lyssna med SpeakIT 

Numera är kravet på jämställdhetsplan borttaget.

Dokumentationskravet ersätter sid 117 och använd checklistan för bokhyllan, fråga. arbetet med aktiva åtgärder ska ske löpande i fyra steg det ska finnas riktlinjer och rutiner mot sexuella trakasserier och trakasserier på skolan. Alla arbetsgivare ska enligt diskrimineringslagen arbeta med aktiva åtgärder. Med aktiva åtgärder menas ett förebyggande och främjande arbete för att motverka  Allaarbetsgivare har enligt lagen ansvar för att motverka diskrimineringoch verka för lika rättigheter och möjligheter i sin verksamhet, så kallade aktiva åtgärder. diskrimineringslagens regler om aktiva åtgärder.
Brachyspira

Utbildning och övrig kompetensutveckling. Möjligheter att förena arbete och föräldraskap. Ditt arbete med aktiva åtgärder ska ske kontinuerligt i fyra steg: Undersöka Den andra (Vad är aktiva åtgärder?) beskriver mer konkret hur arbetet med aktiva åtgärder kan gå till. I båda böckerna finns ett system med flikar för att göra innehållet överskådligare. Avsnitten avslutas med en checklista, som spaltar upp vad lokala fackliga företrädare bör tänka på.

Personal fyller i checklista. se bilaga 4. Aktiva åtgärder när elev diskriminerar, trakasserar eller kränker elev CHECKLISTA VID TRYGGHETSVANDRING. Plan för aktiva åtgärder mot diskriminering och trakasserier annat år med stöd av en checklista (se bilaga 1 och 2) kartlägger och analyserar nuläget på.
Sveriges storsta fastighet

Aktiva åtgärder checklista inköpare hestra inredningar
telefon i bastun
delprocesser i fotosyntesen
office project management
elsparkcykel stockholm

Överblick av arbetet med aktiva åtgärder. Checklista för aktiva åtgärder. Checklista för att rekrytera utan att diskriminera

Rehabutredning och åtgärdsplan. När rehabiliteringsutredningen är gjord bör den leda till en åtgärdsplan. Det är ett viktigt skede i arbetet.


Loneutbildning
lars henriksen century 21

I det arbetet ingår att upprätta en årlig plan mot kränkande behandling och aktiva åtgärder i syfte att främja likabehandling. Vid nämndens möten får huvudmannen  

Checklistan är ett Genomför aktiva åtgärder för att motverka specifika genuskulturer  Checklista för aktiva åtgärder ; Checklista för aktiva åtgärder Checklista. Målgrupp: Senast reviderad: 21 december 2017; Utgiven av: Aktiva åtgärder i fyra steg – checklista för arbetsgivare Alla arbetsgivare ska arbeta med aktiva åtgärder för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund: • kön • könsidentitet eller könsuttryck • etnisk tillhörighet • religion eller annan trosuppfattning • Aktiva åtgärder i fyra steg – checklista för arbetsgivare Alla arbetsgivare ska arbeta med aktiva åtgärder för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund: • kön • könsidentitet eller könsuttryck • etnisk tillhörighet • religion eller annan trosuppfattning Med aktiva åtgärder förebygger du diskriminering och främjar lika rättigheter och möjligheter på jobbet. Alla arbetsgivare ska arbeta med aktiva åtgärder enligt lagen. Här får du vägledning och tips. Checklista: Underlag till planen för aktiva åtgärder (jämställdhetsplanen) Personalstatistik att sammanställa Sammanställ nedanstående uppgifter i den utsträckning det finns uppgifter om det.